Sokszor rácsodálkozik az ember, hogy elődeink milyen találó, jellemző neveket adtak a növényeknek. Így van ez a gyöngykölesekkel is – az ő esetükben a termés alakja és meglehetős keménysége tükröződik a névadásban. A gyöngykölesek a borágófélék családjában (Boraginaceae) a legújabb besorolás szerint a Buglossoides és a Lithospermum nemzetségbe tartoznak. Míg a botanikusok rendszertani helyzetükön vitatkoznak, nézzük meg a hazai három fajt közelebbről. A leggyakoribb a mezei gyöngyköles (Buglossoides arvensis), mely gyomos, bolygatott helyeken az egész országban előfordul. Fehér virágai a hajtásvégen ülnek. Elterjedésében csupán a dél-dunántúli tájban látszik némi hiány, biztos a somogyi betyárok és a pécsi huszárok kitaposták arra.

mezei gyöngyköles a fenékpusztai Balaton-parton a tó legöregebb feketenyárfája tövében

és a milejszegi parlagon

Az erdei gyöngyköles (Buglossoides purpurocaerulea) a Keszthelyi-hegység xerotherm tölgyeseiben, bokorerdeiben nem ritka, ám az Egerszeg-Letenyei-dombságban is mintegy tucatnyi helyen hirdeti, hogy a szőlők helyén egykor fajgazdag mész- és melegkedvelő erdők éltek. Mára kocsányostölgy facsoportok, gesztenyések, varjútövis, ostormén bangita, vagy másodlagos veresgyűrűs bokrosok árnyékában találjuk. Virága kék, mely nem „igazi” szín, hanem a lepkék szárnyához hasonlóan interferenciával1 jön létre. Épp oly vibráló, mint a báránypirosító színe, sem hagyományos filmen vagy digitálisan nem reprodukálható.

erdei gyöngyköles Zalaköveskút szőlőhegyének fajgazdag sztyeprét-maradványán

és a dolomit erdeiben

A harmadik hazai faj a közönséges orvosi-gyöngyköles (Lithospermum officinale) mifelénk csak a Keszthelyi-hegységben ismert, ahol többnyire nyiladékokban, szegélyekben láthatjuk, a bálványfa fiatal egyedeivel versenyez a jó helyekért – ám esetében az ezüstérem nem életbiztosítás. Virágai sárgák, melyek a szárból induló hajtások végén találhatók.

orvosi-gyöngyköles erdei nyiladékban

virágzó hajtása

a névadó: porcelánszerű fényű és keménységű érett termések decemberben

A videómegosztón meglepetésemre hasznos dolgok is találhatók: két videó a beporzásról, amiben a főszereplő a bangók szaporodásában is jelentős szerepet vállaló nagybajszú méh ill. egyik kedvencem, a pöszörlégy:

https://www.youtube.com/watch?v=Gdw-u29pOjM

https://www.youtube.com/watch?v=aajlaOzL2-Q&list=PLpXSqBLKt96Upvm1PtjBxJaowWkuEs7ca

----------------------

1 http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0103/rajkov.html